หน้าแรก

ลักษณะการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

     การติดต่อประสานงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายฝึกอบรม สายตรวจปฏิบัติการ เข้าตรวจหน่วยงานพร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาการให้บริการ 
เพื่อทราบความเป็นไปในการปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่ๆให้บริการ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการของทางบริษัทฯ 
และในการประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการให้บริการของบริษัทฯ 
ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้างร้าน โรงงาน โรงพยาบาล หมู่บ้าน คอนโด อาคารชุด และอื่นๆ
ให้ครอบคลุม รวมถึงแนะนำ จัดหา เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอื่นๆตามความเหมาะสม 
และคุ้มค่ากับงบประมาณทุกบาทของลูกค้าเราไม่ได้จัดหากำลังพลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว 
แต่เราช่วยลูกค้าออกแบบกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทั้งระบบเราช่วยลูกค้าวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ปิดช่องโหว่ต่างๆอย่างรัดกุม วางจุดติดกล้อง CCTV ให้ครอบคลุม รวมถึงแนะนำ จัดหา 
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอื่นๆตามความเหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณทุกบาทของลูกค้า     
ซึ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็น สปีดการ์ดเซอร์วิส จำกัด มีความมั่นใจอย่างยิ่งในทีมงานประสบการณ์
 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้ทีมบริหารได้เข้าร่วมปรึกษาหาหรือ กำหนดรายละเอียด เพื่อรับใช้ท่านเวลาอันใกล้นี้    

Visitors: 38,094