อุปกรณ์ที่จัดหาจากบริษัท

      (อุปกรณ์ที่จัดหาจากบริษัท)

 1. สมุดรายงานเหตุการณ์ในแต่ละวัน
 2. พนักงานทุกคนแต่งกายสุภาพ พร้อมติดบัตรประจำตัวพนักงาน
 3. กระบอง,กุญแจมือ,ไฟฉาย,กระบองไฟจราจร
 4. เสื้อกันฝน,รองเท้าบูท,ร่มกันกันแดด
 5. วิทยุสื่อสาร
 6. อื่นๆที่ใช้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย ตามความเหมาะสมกับหน้างาน   สมุดรายงานเหตุการณ์และแบบฟอร์มเอกสารต่างๆตามระบบมาตรฐานสากล
  - เครื่องแบบและบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
  - กระบองกุญแจมือไฟฉายพร้อมถ่าน
  - เสื้อกันฝนและรองเท้าบูท
  - วิทยุสื่อสารตามความเหมาะสม
  - อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยวงเล็บถ้ามี  อุปกรณ์เสริมเมื่อจ้างครบ 4-10 นายขึ้นไป  กล้องCC-TV 4-8 จุดฟรี สแกนมอส 10-20 จุดฟรี เสาล้มลุก5จุดฟรี กรวยยาง5-10จุดฟรี แผงกั้น 1-2 จุดฟรี ถังดับเพลิง 1-2 จุดฟรี
Visitors: 38,086