เกี่ยวกับเรา

                                                    CEN SPEED GUARD 
  • ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย   ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำ ให้เรามีความเชี่ยวชาญ  และมีศักยภาพ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น   เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวางแผนงานรักษาความปลอดภัยได้ตามนโยบายของลูกค้า   และเป็นไปตามหลักมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย
  • รวมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   คุ้มค่างบประมาณของลูกค้า บริษัท รักษาความปลอดภัย เซ็น สปีดการ์ดเซอร์วิส จำกัด  จึงทำให้  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจ
  • บริษัทรักษาความปลอดภัย เช็น สปีดการ์ดเซอร์วิส จำกัด  ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 พนักงานทุกคนได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
  • บริษัทฯ ขอเสนอตัวเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่านในด้านงานรักษาความปลอดภัยเรามีความพร้อมทั้งทีมงาน และประสบการณ์ ไว้วางใจได้ในส่วนของงานรักษาความปลอดภัย หากมีโอกาส กระผมและทีมงานจะทำงานด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ ซื่อสัตย์ และเต็มความสามารถ เพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯคงได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้ กระผมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

Visitors: 35,254